NSDs kommunedatabase
 
Brukernavn: Passord:

Pr. 19. februar 2019 inneholder NSDs kommunedatabase
392500 variabler
for tidsrommet 1769-2018.
Se også oversikt over emnegrupper.
For å få tilgang til NSDs kommunedatabase må man registreres hos NSD. Skriv ut søknadsskjema, eller kontakt kdb@nsd.uib.no for mer informasjon.
NSDs kommunedatabase er utarbeidet og eies av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). En forutsetning for bruk av data fra basen er at følgende tas med i eventuelle rapporters forord (eller i en fotnote):
 "(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes kommunedatabase. NSD er ikke ansvarlig for analyse av dataene eller for de tolkninger som er gjort her".
En annen forutsetning for bruk av basen er at

NSD
Harald Hårfagres gate 29
5007 Bergen

får tilsendt to eksemplarer av eventuelle rapporter. Dette gjøres for å sikre informasjon om NSDs tjenester til de forskjellige brukermiljøene.

Mesteparten av datatilfanget er tilrettelagt og levert av andre dataleverandører, først og fremst Statistisk sentralbyrå (SSB). Hvem som har levert data vil fremgå av dokumentasjonen for hver enkelt variabel.
Det forusettes at også dataleverandøren krediteres for bruken av data.

Merk: Data må ikke videreformidles uten skriftlig tillatelse fra NSD

 
Logg
Det blir ført logg over bruken av basen hos NSD.
 
Weblesere
Det anbefales å bruke en av disse webleserne:
  • Microsoft Internet Explorer versjon 4.0 eller høyere
  • Opera 5.11 eller høyere
  • Netscape 6
Netscape Navigator 4.x kan også brukes, men gir redusert leselighet og funksjonalitet. For alle lesere gjelder at "cookies" og "javascript" må være aktivisert.

Copyright © 2001-2019 NSD - All Rights Reserved - kdb@nsd.uib.no
Ved feil på basen, vennligst kontakt kdb.admin@nsd.uib.no