Oversikt over emnegrupper i NSDs kommunedatabase
Status pr. 22. juli 2018

Naturressurser og miljø (1865-2017)

Data om areal, avfall og avløp

Befolkning (1769-2017)

Omfatter alle folketellinger og demografiske data som fødte, døde, flytting, ekteskap, skilsmisser, fødested.

Arbeidsliv (1835-2017)

Yrkes- og næringsstatistikk, arbeidstakerstatistikk, ansatte i stat og kommune, arbeidsledige.

Næringsvirksomhet (1875-2012)

Statistikk om industri, varehandel og byggeareal, og bedrifts-, jordbruks- og håndverkstellinger.

Valg og folkeavstemninger (1829-2017)

Valgmannsvalg, valg til Storting, fylkesting og kommunestyre. Stemmerettstellinger og folkeavstemninger.

Offentlige finanser (1945-2016)

Statistikk over skatt, inntekt, formue og arbeidsgiveravgift. Inneholder en omfattende oversikt over kommuneregnskap.

Utdanning (1950-2016)

Statistikk som gjelder barnehager, grunnskoler, videregående skoler, høyere utdanning og voksenopplæring. Ineholder også data om utdanningsnivå.

Helse og sosiale forhold (1867-2016)

Helsedata, personell, tiltak og institusjoner. Inneholder også Kommunal monitor og noe kriminalstatistikk.

Bygg og boliger (1865-2013)

Boligstatistikk og byggearealstatistikk.

Samferdsel (1977-2008)

Veitrafikkulykker og motorkjøretøy.

Fritid, kultur, språk, religion (1845-2016)

LO-medlemmer, kino, målvedtak, kirkestatistikk, trossamfunn og etniske grupper.

Kommunetypologier og annet (1918-2017)

Kommunetypologier, regionale inndelinger, tipping, TV-aksjoner, personminutter, åpningstider, kommuneundersøkelser osv.

Copyright © 2001-2018 NSD - All Rights Reserved - kdb@nsd.uib.no
Ved feil på basen, vennligst kontakt kdb.admin@nsd.uib.no