02/05/17

Hva trenger brukerne?

Illustrasjon (c) Bjarne Øymyr, NSD

Hvilke metoder kan motivere forskere til å arkivere, publisere og dele data?

Dette er noe av det NSD håper brukerne vil hjelpe med å kartlegge i et eget pilotprosjekt. Målet er å kartlegge hvilke støttetjenester ledelse, forskningsadministrasjon og forskere har behov for i tilknytning til nye løsninger NSD utvikler i NORDi, samt å få testet hvordan disse fungerer.

Mer >>

06/04/17

NSDNytt: Opning for nordisk forsking

NSDnytt 1-2017 Illustrasjon

EUs nye personvernlovgiving kan føre til styrka nordisk samarbeid.

Det er målet med eit norsk initiativ, med NSD i spissen, som tar sikte på å bidra til betre nordisk samordning av lover og reglar for bruk av persondata i forsking. Du kan lese om dette og andre saker i NSDnytt nr. 1 2017.

Mer >>

13/02/17

NSD i spissen for ny skytjeneste

Bilde av sky - (c)Bjarne Øymyr, NSD

En ny skytjeneste skal gi et felles nordisk kanal- og publikasjonsregister.

NSD drifter og administrerer fra før to registre knyttet til vitenskapelig publisering, Register over publiseringskanaler og ERIH PLUS. Begge inneholder flere tusen forskningstidsskrifter, bokserier og forlag fra ulike deler av verden.

Nå koordinerer NSD et samarbeid mellom de nordiske landene med sikte på å etablere et felles nordisk kanalregister, lagt opp som en felles skytjeneste.

Mer >>

09/02/17

CESSDA får ny direktør

Bilde av Ron Dekker

Ron Dekker begynner i stillinga som direktør for CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) 1. mars.

CESSDA er den felleseuropeiske datainfrastrukturen for samfunnsvitskap og har hovudkontor i Bergen.

Dekker er samfunnsøkonom av utdanning og har ei lang karriere bak seg der han har arbeidd med forskingsdata og datahandtering. Han kjem til CESSDA frå ei stilling i DG Research and Innovation i Europakommisjonen. Han er også knytt til det nederlandske forskingsrådet og har mellom anna jobba i forskingsdepartementet i Nederland.

Mer >>

24/01/17

ESS rundar hundre tusen

Illustration: ESS Europe

European Social Survey (ESS), som blir tilrettelagt av NSD, har no meir enn hundre tusen brukarar.

Milepælen for ESS vart nådd rett før jul 2016, og det kjem ikkje til å stoppe der. Ein månad seinare, 18. januar 2017, hadde 101 365 personar registrert seg for å ta i bruk data frå den store europeiske samfunnsundersøkinga. Det er meir enn 20 000 fleire enn på same tid i fjor.

Mer >>

13/01/17

Ny tjeneste for deponering av data hos NSD

illustrasjon - statistikk

NSDs nye tjeneste gjør det enklere å deponere og levere data for alle typer forskningsprosjekt.

Den nye tjenesten har en enkel drag-and-drop funksjon der relevante datafiler og dokumentasjonsfiler kan lastes opp. Innlogging til tjenesten blir gjort gjennom Feide, Felles Elektronisk IDEntitet, som er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Tjenesten utvikles i NSD NORDi som skal gjøre det enklere og finne, bruke og dele data.

Mer >>

19/12/16

Skuleval styrkar demokratiet

Portrett av Julie Borge

Å røyste ved skuleval gjer elevane meir positive til å røyste ved ordinære val.

Det har blitt halde skuleval på nasjonalt nivå i Noreg sidan 1989, sidan starten med NSD som arrangør. Likevel finst det lite akademisk forsking på desse vala. Det har Julie Ane Ødegaard Borge gjort noko med: I november disputerte ho for doktoravhandlinga Creating Democratic Citizens? An Analysis of Mock Elections as Political Education in School ved Universitetet i Bergen.

– Forskinga mi hadde ikkje vore mogleg utan NSDs unike datamateriale, seier Borge.

Mer >>

16/11/16

Fleire meiner familie går utover jobb

Grafikk - Fleire meiner familie går utover jobb

Færre føler jobben går utover familielivet – fleire føler familielivet går utover jobben.

Det går fram av ei ny intervjuundersøking frå NSD, som er del av siste runde i International Social Survey Programme (ISSP). Ei rekke spørsmål om arbeidsforhold og haldningar til arbeid vart i 2015 stilt til 1550 norske respondentar.

Mer >>

31/10/16

Færre arbeider berre for pengane

Grafikk - Arbeid og penger

Færre enn før arbeider berre for pengane. Fleire ser på jobben sin som samfunnsnyttig.

Det går fram av ei ny intervjuundersøking frå NSD om arbeidsforhold og haldningar til arbeid.

I undersøkinga går det fram at færre enn før tenker på arbeid som «bare en måte å tjene penger på, ikke noe mer». Spørsmålet vart første gong stilt i 1989. Då var nær ein av fem (19 prosent) «helt enig» eller «enig» i denne påstanden. I dag er knapt halvparten så mange, ein av ti (8 prosent) av dei spurde, «enig» eller «sterkt enig» i at jobben berre er noko ein gjer for pengane.

Mer >>

20/10/16

– ESS er forskningens gullgruve

Les om internasjonale intervjuundersøkelser i NSDnytt nr. 2, 2016.

NSD er tilrettelegger, arkiv og formidler av den store intervjuundersøkelsen European Social Survey (ESS) som nå har data fra 22 land klare fra den 7. runden. Seneste utgave av NSDnytt har internasjonale intervjuundersøkelser som tema.

Bestill gratisabonnement - send epost til postmottak@nsd.no med navn og adresse.

– ESS (European Social Survey) er allerede samfunnsforskningens gullgruve. Nå gjelder det at forskere innen flere fagområder, også humaniora, oppdager dette, sier forsker Terje Eikemo fra NTNU, i NSDnytt.

Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)